Villkor för medlemskap i Club Jensens

När du går med i Club Jensens accepterar du samtidigt följande villkor.

Club Jensens drivs av Jensens Bøfhus AB, Læssøegade 215, DK-5230 Odense M, Danmark. Club Jensens är ett förmånsprogram som ger dig poäng och förmåner när du köper måltider på Jensens Bøfhus-restauranger och på www.take-away.dk.

Det kostar inget att gå med i Club Jensens. Du kan gå med här eller genom att aktivera (lägg in aktiveringslänk) kortet som du får i någon av våra restauranger. Om du vill uppdatera din profil kan du göra det här.

Du behöver ett svenskt mobiltelefonnummer och en e-postadress och ska ha fyllt 18 år.

När du är medlem i Club Jensens tjänar du in rabattpoäng och särskilda förmåner.

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. En person kan inte ha flera medlemskap.

Endast fysiska personer kan vara medlemmar. Företag, föreningar, bolag och så vidare kan inte vara medlemmar. Medlemskapet gäller inte i Jensens Bøfhus-restauranger utanför Sverige, och det går därför inte att tjäna eller lösa in poäng i restauranger i andra länder.

Club Jensens kan inte kombineras med andra rabatter, rabattprogram och förmånskort.

 

Rabattpoäng

Du får 10 % rabattpoäng på all mat på menyn (det vill säga inte drycker eller vid köp av presentkort), alla dagar i veckan, både vid lunch och på kvällstid i restaurangerna.

Innan du betalar din nota måste du visa upp ditt Club Jensens-kort eller uppge ditt mobiltelefonnummer och visa din fotolegitimation. Det måste vara Club Jensens-medlemmen som betalar.

Du tjänar endast poäng på det belopp som du faktiskt betalar. Om du till exempel får en gratis dessert eftersom du är medlem i Club Jensens räknas denna inte med i beloppet. Du får heller inte poäng på poäng. Om du glömmer att visa upp ditt Club Jensens-kort eller uppge ditt mobiltelefonnummer kan du inte få några poäng eftersom det inte går att efterregistrera poäng.

Poängen sätts in på ditt medlemskonto när du har betalat. På notan ser du hur många poäng du har fått. Du kan spara poängen eller använda dem allteftersom du tjänar in dem. Du kan lösa in dem mot rabatt nästa gång du äter på Jensens Bøfhus.

Du kan även få poäng när du beställer take away. Beställ från det telefonnummer som är kopplat till ditt medlemskap. Poängen sätts in på ditt konto när du visar upp ditt Club Jensens-kort eller lämnar ditt telefonnummer vid avhämtning. Det gäller även om du har beställt via telefon.

Intjänade poäng kan inte överlåtas till andra medlemmar i Club Jensens.

 

Rabattpoäng och presentkort

Du får inga poäng när du köper presentkort, men medlemmar i Club Jensens får poäng när de löser in presentkortet.

 

Rabattpoäng och dryck

Du kan inte betala för dryck med poäng. Inga poäng tjänas in vid köp av dryck.

 

Happy Sunday

Erbjudandet gäller för 1–3 barn (t.o.m. 12 år) per varje vuxen som äter huvudrätt. Det kan inte kombineras med andra rabatter, rabattprogram och förmånskort, och gäller inte som take away. Halva priset på mjukglass förutsätter köp av barnhuvudrätt.

 

Födelsedag

När du har födelsedag vill vi gärna fira dig som är medlem! Vi bjuder alla i ditt sällskap på valfri dessert från menyn om ni beställer huvudrätt till normalpris. Erbjudandet gäller under en vecka före och till och med en vecka efter din födelsedag.

Eftersom vi gillar att fira gäller det här hela ditt sällskap. Så om du är medlem gäller erbjudandet om valfri dessert från menyn varje gång någon i sällskapet fyller år om ni beställer huvudrätt till normalpris. Ta med ID om du ska fira någon annan i hushållet som inte är Club Jensens medlem.

 

Så kontaktar vi dig

När du accepterar Club Jensens villkor godkänner du att vi får kontakta dig via telefon och skicka fysisk post, e-post, sms och annan digital marknadsföring. Vi kan kontakta dig angående specialerbjudanden, spännande tävlingar, din födelsedagsrabatt hos oss eller något helt annat. Du godkänner också att vi får samla in information om dina köp och beställningar i Jensens Bøfhus-restauranger och om beställningar du gör på jensens.com.

 

Allmänt

Jensens Bøfhus förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avsluta Club Jensens-medlemskap och att ändra, begränsa, anpassa eller utöka de regler, bestämmelser och villkor som gäller för medlemskapet i Club Jensens. Detta omfattar, men är inte begränsat till, att fastställa tidsgränser för och ändringar av poängvärden, intjänande av poäng och poängnivå, från tid till annan och utan föregående meddelande.

Jensens Bøfhus förbehåller sig rätten att dra in medlemsförmåner och/eller annullera intjänade poäng helt eller delvis om poängen är resultatet av datorfel, bedrägeri, olagliga metoder eller andra metoder som inte är tillåtna enligt de allmänna villkoren.

Ett Club Jensens-medlemskort som inte har använts på över 24 månader annulleras automatiskt och utan föregående meddelande. Därmed upphör medlemskapet i Club Jensens.

Du kan när som helst säga upp medlemskapet här. Om du säger upp medlemskapet raderas dina intjänade poäng, rabatter och andra förmåner.

 

Ansvarsbegränsning

Jensens Bøfhus ansvarar inte för fel eller driftstörningar som beror på IT-system. Jensens Bøfhus ansvarar heller inte för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av att ett Club Jensens-medlemskap upphävs av Club Jensens.

 

Domstols behörighet och lagval

Eventuell tvist som uppstår med anledning av dessa villkor ska avgöras i dansk domstol.

Eventuell tvist som uppstår med anledning av dessa villkor ska avgöras enligt dansk rätt.

 

Frågor och mer information

Om du vill ha mer information om Club Jensens eller har frågor kan du kontakta oss på info@jensens.com.

 

Personuppgifter

Nedan kan du läsa Jensens Bøfhus policy om behandling av dina personuppgifter som du lämnar till oss när du besöker vår webbplats.

 

 

Jensens Bøfhus insamling av dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter när du lämnar dem till oss på www.clubjensens.dk, www.jensens.com och www.take-away.dk eller andra domäner som ägs av Jensens Bøfhus/Danske Familierestauranger, eller när du samtycker till detta.

 

När personuppgifter samlas in

När du besöker www.clubjensens.se och www.jensens.com informerar vi om att dina personuppgifter samlas in. Medlemsaktiviteter på www.clubjensens.se, förutsätter att du lämnar vissa personuppgifter. Det gäller även när du registrerar dig för att få våra nyhetsbrev.

 

Vilka personuppgifter som samlas in

De personuppgifter som Jensens Bøfhus samlar in kan till exempel omfatta namn, e-postadress, företagsadress och liknande identifierande uppgifter, samt inloggningsuppgifter, om du får sådana i samband med din användning av tjänster från Jensens Bøfhus. Dessutom samlar vi in uppgifter om ditt besök på www.clubjensens.se og www.jensens.com.

 

I vilket syfte som personuppgifterna samlas in

Jensens Bøfhus samlar in dina personuppgifter för att kunna genomföra din bokning eller leverera en viss tjänst till dig och för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information om vår verksamhet och våra tjänster, om du begär det. Vidare samlar Jensens Bøfhus in dina personuppgifter för att kunna använda dem i interna marknadsundersökningar, riktad marknadsföring och statistik. E-post och andra meddelanden, såsom nyhetsbrev, erbjudanden med mera, skickar vi endast till personer som begärt att få det och till medlemmar i Club Jensens. Du har alltid möjlighet att ange att du inte längre vill ha fler meddelanden från oss.

 

Jensens Bøfhus utlämnande av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas vidare till enheter och bolag som tillhör Jensens Bøfhus, till exempel dotterbolag och närstående bolag. Dina personuppgifter lämnas inte ut externt utan att vi har fått ditt samtycke till det, om det inte finns en rättslig grund för utlämnandet. Jensens Bøfhus varken använder eller lämnar ut dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, till exempel för att skicka e-post med reklaminnehåll, såvida du inte har begärt att få det och accepterat det.

Jensens Bøfhus kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till offentliga myndigheter eller andra i den utsträckning detta görs enligt gällande lag, eller om Jensens Bøfhus åläggs att göra detta av en behörig domstol.

 

Behandling hos tredje man

Jensens Bøfhus kan välja att anlita personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer av programvara, webbhotell, sociala medier, professionella medier, säkerhetskopiering, säkerhet och lagring. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till tredje part som Jensens Bøfhus anlitar för att behandla dina personuppgifter å Jensens Bøfhus vägnar. Personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter endast i de specifika syften som personuppgifterna har samlats in för.

Dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU/EES, och till länder som inte har särskilda lagar för skydd av personuppgifter.

Jensens Bøfhus förpliktigar dessa personuppgiftsbiträden att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som säkerställer att uppgifterna inte oavsiktligt eller olagligt förstörs, går förlorade eller ändras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot personuppgiftslagen.

 

Lagring av personuppgifter

Jensens Bøfhus lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som personuppgifterna har samlats in för.

 

Skydd av personuppgifter

Jensens Bøfhus anstränger sig för att på bästa möjliga sätt skydda dina personuppgifters kvalitet och integritet. Jensens Bøfhus har satt in särskilda säkerhetsåtgärder i detta syfte.

 

Din rätt att veta vilka uppgifter Jensens Bøfhus behandlar

Du har rätt att veta vilka personuppgifter som Jensens Bøfhus behandlar om dig. Dessutom har du rätt att göra invändningar mot insamlingen och mot vidare behandling av dina personuppgifter.

 

Jensens Bøfhus användning av cookies

Genom att använda www.clubjensens.se og www.jensens.com accepterar du att vi använder ”cookies”. En cookie är en liten textfil som sparas i webbläsaren på din dator, smartphone, iPad eller andra enheter som du använder när du besöker webbplatsen. Cookies gör det möjligt att känna igen din dator/enhet och samla in information om din internetanvändning, bland annat vilka sidor och funktioner du besöker med din webbläsare, samt säkerställa att den fungerar rent tekniskt. I vissa fall krävs cookies för att en webbplats ska fungera som den ska. En cookie är en passiv fil och kan inte samla in information som är lagrad på din dator eller sprida datorvirus och andra skadliga program. Den är anonym och innehåller inga personuppgifter. I princip alla webbplatser använder cookies.

Om du ändå vill kontrollera eller radera cookies kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Det kan dock påverka webbplatsers funktioner.

 

Rätta eller radera personuppgifter

Om du vill att Jensens Bøfhus rättar eller raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, eller om du inte längre vill ha fler meddelanden av oss, kan du kontakta oss.

 

Regler

De regler som gäller för Jensens Bøfhus behandling av dina personuppgifter finns nedan:

  • Personuppgiftslagen (1980:204)

 

Klagomål

Om du har klagomål angående Jensens Bøfhus behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, Drottninggatan 29, 104 20 Stockholm, Sverige, tfn 08 657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se.

 
 
 
  
 
 
 

Boka Bord

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk